Unik konferens belyser marknadsföring ur ett retorikperspektiv.

Att använda retorikens synsätt och begrepp för att studera samhällsfenomen är inget nytt. Inom företagsekonomi är det framförallt management och ledarskap som blivit föremål för retoriska analyser. Däremot saknas motsvarande analyser av marknadsföring. Detta är något forskaren Tomas Nilsson vill ändra på. Tillsammans med Chris Miles på Bournemouth University har han tagit initiativet till den första konferensen på temat ”marketing (as) rhetoric)”. Läs mer.