Tjänster

Med affärer, marknadsföring och argumentation som minsta gemensamma nämnare

Även om uppdragen inte följer någon given mall finns det ändå anledning att dela in de tjänster Endoxa erbjuder i ett antal kategorier. Att dessa ofta kombineras är en annan sak. Se kategoriseringen som en utgångspunkt för en diskussion om hur vi kan samarbeta. Ytterst handlar det om hur vi tillsammans ska kunna utveckla er verksamhet i allmänhet, och era affärer i synnerhet.

Kommunikation, storytelling och argumentation

Här handlar det om handfast rådgivning och ”produktion”. Vi skriver tal, coachar inför känsliga möten, strukturerar viktiga affärsdokument, skapar berättelser som stärker varumärke osv. Vår uppgift är att ge dig stöd för att argumentera effektivt exakt när och där det behövs.

Föreläsning och inspiration

När du har en grupp människor, allt från tre till tre hundra, som vill få insikter och inspiration inom affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, retorik och kommunikation. I vid bemärkelse. Vår uppgift är att möta åhörarna med nya rön och nya perspektiv samt konkreta tips om hur dessa kan omsättas i handling.

Skräddarsydd utbildning

Enstaka föreläsningar har sin tid, och systematisk kompetensutveckling har sin. Skräddarsydd utbildning blir aktuellt när det är en eller flera personer som har ett mer omfattande kompetensbehov. Skräddarsydd utbildning är ofta integrerat med olika former av förändringsprojekt. Det kan t ex handla om utbildning i marknadsplanering för nyblivna ledare, eller utbildning i komplex försäljning för konsulter som ska lansera nya tjänster. Vår uppgift är att ta ett helhetsgrepp om de exakta behoven, och därefter planera, genomföra och utvärdera kompetensutveckling skräddasydd för ändamålet.

Moderator och debattledare

Ett möte, låt oss säga en kundträff eller en intern kickoff. Som genomförts på samma sätt år efter år. Ge oss i uppgift att vitalisera den. Göra den händelserik, minnesvärd och än mer effektiv. Som moderator och/eller debattledare ställer vi de frågor som intresserar och provocerar publiken. Vi spetsar till resonemang, och ser samtidigt till att alla som medverkar på scen och i publiken håller sig till den röda tråden. För det krävs pondus, prestigelöshet och humor. Samt en ”skarp tunga” slipad av många års retorikerfarenhet.

Affärsutveckling och beslutsstöd

Du är koncernchef, vd eller områdeschef med ett övergripande ansvar för en verksamhet. Och du har mängder av idéer hur organisationen kan och bör utvecklas. Eller inga idéer alls. Ditt problem är du saknar ”sparringpartner” som hjälper dig mejsla fram de klokaste besluten när det gäller affärer, marknadsföring, försäljning och kommunikation. Vår uppgift är att lyssna, reflektera och ställa kritiska frågor som förädlar dina idéer och dina argument. Vi gör det med stöd av relevant forskning men framför allt mångårig praktisk erfarenhet av affärer och konsten att övertyga.