Industriell marknadsföring

Lönsamma affärer
– med fokus på marknadsplanering, industriell marknadsföring och komplex försäljning

Kurslängd: 2+2 dagar
Nästa kurs: Meddelas senare
Kursort: Meddelas senare

Syfte och mål med kursen

Syftet med kursen är att förbättra deltagarnas förmåga att analysera, planera och utveckla industriell marknads­föring för att på sikt skapa lön­sammare affärer. Efter kursen ska deltagarna ha god förståelse för industriell marknadsföring i termer av relationer, kommunikation och nätverk. Samtidigt ska kursen på sikt bidra till ökat ansvar inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Slutligen, ett viktigt delsyfte är att ge deltagarna möjligheter att utöka sina personliga nätverk och utbyta erfarenheter.

Kursmål:

  • Att förmedla ett nätverksbaserat synsätt på industriell marknadsföring och försäljning
  • Att ge förståelse för företags- och marknadsstrategier
  • Att introducera metoder för att mäta och utveckla konkurrens­fördelar
  • Att ge kunskap och träning i marknadsplanering
  • Att ge kunskap hur kunder kan analyseras och hanteras

Innehåll

Kursen fokuserar på tre huvudområden: strategi, marknadsplanering och kundrelationer. Inledningsvis presenteras grunderna inom industriell marknadsföring. Därefter sker en fördjupning av hur kundrelationer kan hanteras. Bland annat berörs hur kundanalyser kan resultera i förändring av kund­portföljen och hur organisationen ser ut ”runt” kunden. För att utveckla deltagarnas förmåga att leda arbetet med marknads­planering ägnas stor omsorg att diskutera marknads­planens sammanhang, syfte, struktur och process.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personer som ansvarar för marknadsföring, marknadskommunikation, försäljning och kundrelationer. Marknadsplanen är (eller förväntas bli) ett viktigt verktyg för att utveckla affärer.

Genomförande

Varje kursdag består av föreläsningar varvade med diskussioner, grupparbeten och övningar. Det förekommer även kvällsaktiviteter. För att få nytta av kunskaperna redan under kursens gång arbetar deltagarna med ett projekt kopplat till den egna verksamheten. Resultatet av projekt­arbetet presenteras på ett seminarium sista kursdagen. En viktig del av seminariet är åter­kopplingen från kursledaren och de övriga deltagarna.

För att möjliggöra fördjupningar och individuella anpassningar genomförs kursen med max 8 deltagare.

Kursledare

Kursen leds av fil. dr. Tomas Nilsson. Tomas är till vardags universitetslektor och senior rådgivare med fokus på marknadsföring, komplex försäljning och retorik. Sin forskning bedriver han på Linnéuniversitetet i Växjö.

Kursavgift

Kursen omfattar fyra intensiva dagar, uppdelade på två träffar. Kursavgiften är 19.900 kronor exkl. moms. I avgiften ingår dokumentation, lunch och fika under kursdagarna samt individuell rådgivning i anslutning till kursen.

Information och anmälan

För anmälan och/eller mer information, kontakta: Tomas Nilsson, AB Endoxa, tomas.nilsson@endoxa.se, 0708-57 27 87