Affärsretorik

Affärsretorik – Hur vi argumenterar effektivt i affärssammanhang

Kursen ges i samarbete med Nordic Supply Chain Advice (NSCA)

Syftet med kursen Affärsretorik är att ge kunskaper och praktiska färdigheter i retorik och argumentation på ett sådant sätt att du blir mer effektiv i din affärskommunikation. Kursen tar ett bredare grepp än kurser i ”presentationsteknik” som ofta har ett snävt fokus på formella tal. Affärsretorik fokuserar på de retoriska utmaningar som uppstår i samband med affärsplanering, projektmöten, kund‐ och leverantörskontakter, sälj ‐ coaching, förändringskommunikation och andra affärskritiska aktiviteter. Med andra ord, kursen handlar om vår vardag på jobbet, och hur vi kan argumentera bättre i denna vardag. Det gör vi bl a genom att analysera olika retoriska situationer, vilka personer vi möter direkt och indirekt, vilka argument som är effektivast samt hur dessa argument ska formas och framföras i vardagskommunikation. Som stöd har vi både den klassiska retoriken och den moderna forskningen om affärsretorik, till vilken kursledaren Tomas Nilsson själv nyligen bidragit genom sin doktorsavhandling ”Rhetorical Business”.

Kurslängd: 2 dagar
Nästa kursomgångar: Stockholm 22-23/5, Göteborg 24-25/5, och Malmö 31/5-1/6 (NYHET!)
Pris: 9 900:‐ (exkl. moms)
Anmälan: info@nsca.se, +46 733 85 00 25

Kursbeskrivning-Affärsretorik-hösten-2017