Hur välja rätt partner för kompetensutveckling?

cropped-Course.jpgDet finns en mängd olika sätt att se på kommunikation, inte minst bland oss som forskar och utbildar inom området. Har man en kommunikationsteoretisk bakgrund så fokuserar man på sändare-mottagare, kanal-budskap osv. Utgår man från psykologi intresserar man sig för människans perception och tänkande. Socialpsykologi handlar om hur grupper beter sig. Och så vidare. Konsekvensen blir att samma vardagssituation, t ex ett affärsmöte, kan uppfattas på helt olika sätt beroende på vilket teoretiskt perspektiv man ser det från.

Och varför påpekar jag detta? Jo, för att du ska kunna välja rätt bland olika utbildningsleverantörer.

Jag har retorik som perspektiv. Det innebär att jag intresserar mig för effekter av kommunikation, oavsett om det är ett formellt möte, ett svårt personalsamtal eller affärsförhandling. De som normalt utbildar inom kommunikation fokuserar på metoder. Ett sammanträde antas ha sin metod, och ett säljmöte ha en annan metod. Så ser inte jag det. Jag ser dessa som retoriska utmaningar, och tränar deltagarna att hantera dessa på bästa sätt med utgångspunkt från vad de vill att ”publiken” ska veta, tycka och göra. I min värld finns det ingen rätt eller fel metod, bara rätt eller fel effekter. Med andra ord, vill du ha en konventionell utbildning inom mötesmetodik, personalsamtal och förhandling så är inte Endoxa rätt kompetenspartner.

Hur kan det då se ut i praktiken? Låt mig ge ett exempel.

Två dagar, fokus på retorik. Vi börjar dag 1 med att identifiera verksamhetens viktigaste retoriska situationer (kundmöten, svåra samtal, försäljning, affärsförhandlingar osv). Därefter ger jag deltagarna en teoretisk grund inom kommunikation och retorik. Vi går därefter över till att prata om verksamhetsretorik, med utgångspunkt från min och andras forskning inom området. Någonstans här kommer deltagarna få engagera sig i övningar. Vi vänder och vrider på de retoriska situationer som är viktigast för dem. Jag visar med konkreta exempel på hur de kan argumentera bättre, och inte minst med vem, när och var de ska argumentera för att nå sina mål. Så långt dag 1. Dag 2 inleds med självreflektion. Har synen på kommunikation, och mig själv som kommunikatör, förändrats? Hur och varför? Vi summerar gårdagens insikter. Därefter vidgar vi perspektivet och pratar om strategisk kommunikation, och hur man kan använda ”storytelling” i olika situationer. Vi gör en övning för att forma organisationens berättelse, och diskuterar sedan hur denna berättelse ska kunna genomsyra de retoriska situationer som analyserades föregående dag. Slutligen knyter vi ihop tråden och summerar de insikter som de två dagarna givit. En tid efter kursträffen återkommer jag via e-post för att fånga upp eventuella frågor, och om det finns behov av handledning eller fortsatt kompetensutveckling.

Och priset då? Vad ska det kosta?

När det gäller priser så är det alltid vanskligt att diskutera generellt. Vissa konsulter har ett lågt timpris men lägger på timmar för förberedelser och uppföljning. Andra har ett relativt högt dagspris men då omfattar det å andra sidan allt. Sedan spelar det förstås in vilken kompetens föreläsaren själv har t ex bakgrund, undervisningserfarenhet och eventuell egen forskning. Det finns även föreläsare med ”stjärnstatus” där ni betalar lika mycket för deras image som för deras insatser i sig. Gott så.

Jag utgår ifrån dagsarvode (6-8h per dag). När jag utbildar och tränar (ABB, IKEA, IT-företag, kommuner osv) så fakturerar jag mellan 17 och 27 tusen per dag, exklusive moms och eventuell resa/logi. Priset avgörs av hur värdefull min insats är för kunden, och till viss del hur mycket jag behöver förbereda mig. Utbildar jag t ex verksamhetsledare inom strategisk kommunikation står det mycket på spel för dem. Då intervjuar jag dem i förväg och skräddarsyr min insats exakt efter deras behov samt följer upp med handledning. Då fakturerar jag av naturliga orsaker ett relativt sett högt arvode. Utbildar jag en organisation ”på bredden”, med begränsade förberedelser, blir förstås mitt arvode lägre. Ni förstår principen. Att er investering ska baseras på det kort- och långsiktiga värde som en insats bidrar till, inte det antal timmar ni köper av en konsult.

Fler frågor eller funderingar om att välja partner för kompetensutveckling? Kontakta mig. Jag hjälper gärna er med kompetensanalys och ”paketering” av åtgärder oavsett om ni väljer Endoxa som genomförare av dessa eller inte.

Vi lär för att leva. Och lever för att lära.

Tomas