Höstens öppna kurser i AFFÄRSRETORIK i samarbete med NSCA

Syftet med kursen Affärsretorik är att ge kunskaper och praktiska färdigheter i retorik och argumentation på ett sådant sätt att du blir mer effektiv i din affärskommunikation. Kursen tar ett bredare grepp än kurser i ”presentationsteknik” som ofta har ett snävt fokus på formella tal. Affärsretorik fokuserar på de retoriska utmaningar som uppstår i samband med affärsplanering, projektmöten, kund- och leverantörskontakter, säljcoaching, förändringskommunikation och andra affärskritiska aktiviteter.

Kurslängd: 2 dagar
Ort och datum: Göteborg 7-8/11, Stockholm 29-30/11

Kursbeskrivning-Affärsretorik-hösten-2017