Affärschefer på Erlandsson Bygg vässade kunskaperna i affärsretorik, argumentation och storytelling

Under två intensiva dagar i februari samlades affärschefer på Erlandsson Bygg i Syd för att få kunskaper inom affärsretorik. Utgångspunkten för dagarna var företagets värderingar, som alla medarbetare vid Erlandsson arbetet fram gemensamt, och som dokumenterats i ”Blå Boken”. Genom kunskaper i affärsretorik, argumentation och storytelling ska affärscheferna bli bättre på att kommunicera värderingarna både internt och i affärsmöte.

Nu har jag ett nytt sätt att tänka inför ett möte. De ”små” orden har stor betydelse. Det kommer jag ha med mig hela livet. Tack!
Odinn Jonsson, produktionschef Erlandsson Bygg