Om Endoxa

Marknadsföring, försäljning, verksamhetsutveckling, och andra
retoriska utmaningar.

Tomas NDet finns många som erbjuder kunskap i retorik och ”konsten att övertyga”. Och än fler som ger råd om hur affärsutveckling, marknadsföring och försäljning ska bedrivas framgångsrikt. Vad som däremot saknas är någon som behärskar kombinationen av just retorik och affärer, låt oss kalla det affärsretorik. Därför grundade jag AB Endoxa.

Endoxa visar hur konsten att övertyga kan användas för att nå högt ställda verksamhetsmål. Eller för den delen, individuella mål. Vi vänder oss till personer som måste kunna argumentera effektivt i sin vardag. Därför har vi ofta chefer, konsulter, projektledare, marknadsförare och säljare som kunder. Några anlitar Endoxa för retorikutbildning anpassat för respektive yrkesroll. Andra möter retorikperspektivet när de går någon av våra marknadsföringskurser. Ytterligare några får kombinationen retorik och affärer serverad när de möter mig personligen i egenskap av föreläsare, moderator eller coach.

Vill du veta mer? Och samtidigt få några goda konkreta retorikråd på köpet? Hör av dig!

Tomas Nilsson, PhD
Rådgivare, föreläsare och entreprenör.
Forskar och undervisar i marknadsföring, försäljning och retorik vid Linnéuniversitetet.